Hoa sen (Phan Bội Châu)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Hoa sen.
Hoa sen  (1932) 
của Phan Bội Châu

Một vùng kim bích giữa hồ đầm,
Thần múa, tiên cười trước gió nam.
Tròn lửng bóng in trăng đáy nước,
Hồng tươi sắc khiếp ráng chiều hôm,
Trên tay Phật Thích càng thêm thánh[1]
Dưới gót Phan Thi[2] chẳng kể phàm,
Quân tử hay hoa ai biết chẳng,
Ngàn thu ruột đắng với lòng thơm.

   
Chú thích

  1. Trên tay tượng Phật người ta thường để hoa sen.
  2. Xưa bà Phan Thi đẹp tuyệt sắc, mỗi bước đi như nụ hoa sen nở. Người xưa có câu thơ "Bộ bộ sinh liên hoa" (mỗi bước đi như nở ra hoa sen).