Biên dịch:Ký Châu giang Bùi Ân Niên

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Ký Châu giang Bùi Ân Niên)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ký Châu giang Bùi Ân Niên - 寄珠江裴恩年
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Bùi Ân Niên: tức Bùi Dị, người làng Châu Cầu, bạn thân của Nguyễn Khuyến.
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

滿目多新式,
傷心故舊稀。
人窮天未定,
道喪我安歸。
四海開風會,
千山老蕨薇。
珠江相憶處,
花落釣魚磯。

Mãn mục đa tân thức,
Thương tâm cố cựu hy.
Nhân cùng thiên vị định,
Đạo táng ngã an quy.
Tứ hải khai phong hội,
Thiên sơn lão quyết vi.
Châu giang tương ức xứ,
Hoa lạc điếu ngư ky.

Gửi Bùi Ân Niên ở Châu Giang
Ai ai cũng đón chờ năm mới.
(ta thì) Đau lòng bạn bè cũ còn lại ít.
Trời chưa dừng việc định số phận cho người cùng.
Đạo đổ nát ta về an phận.
Bốn bể đang lúc nổi gió.
Nghìn núi rau quyết, rau vi đều già.
Nhớ nhau ở Châu Giang[1],
Câu cá ở bên bờ đá lúc hoa rụng.

Năm mới người người ngóng trông.
Ta buồn bạn cũ xem chừng đã thưa.
Người cùng trời định xong chưa?
Đạo suy, đời loạn đẩy đưa ta về.
Bốn phương hội gió mới về,
Nghìn núi rau quyết rau vi đều già.
Châu Giang, bến cũ hai ta,
Ngồi câu bờ đá lúc hoa rụng đầy.

   
Chú thích

  1. Châu Giang: tên sông ở quê Nguyễn Khuyến (nd)


 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.