Ký Thanh Phong am tăng Đức Sơn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Jump to navigation Jump to search
寄清風庵僧德山 - Ký Thanh Phong am tăng Ðức Sơn
của Trần Thái Tông


Bản chữ Hán[sửa]

風打松關月照亭
心期風景共凄清
個中滋味無人識
付與山僧樂到明

Phiên âm Hán Việt[sửa]

Phong đả tùng quan nguyệt chiếu đình,
Tâm kỳ phong cảnh cộng thê thanh.
Cá trung tư vị vô nhân thức,
Phó dữ sơn tăng lạc đáo minh.

PD-icon.svg Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1923, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.