Ký Thanh Phong am tăng Đức Sơn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
寄清風庵僧德山 - Ký Thanh Phong am tăng Ðức Sơn
của Trần Thái Tông

Bản chữ Hán[sửa]

風打松關月照亭
心期風景共凄清
個中滋味無人識
付與山僧樂到明

Phiên âm Hán Việt[sửa]

Phong đả tùng quan nguyệt chiếu đình,
Tâm kỳ phong cảnh cộng thê thanh.
Cá trung tư vị vô nhân thức,
Phó dữ sơn tăng lạc đáo minh.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.