Kỷ Hợi thịnh khoa tiến sĩ bi ký

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Kỷ Hợi thịnh khoa tiến sĩ bi ký - 己亥盛科進士碑記  (1780) 
của Phan Trọng Phiên

Văn bia đề danh tiến sĩ khoa Kỷ Hợi niên hiệu Cảnh Hưng thứ 40 (1779), do Phan Trọng Phiên soạn, dựng năm Canh Tý niên hiệu Cảnh Hưng thứ 41 (1780).

己亥盛科進士碑記 Kỷ Hợi thịnh khoa tiến sĩ bi ký

歲己亥皇帝御極之四十年乾健太和恒貞久道寔賴大元帥總國政師上尚父睿斷文功武德靖王笙鏞治化陶治人才是冬特開盛科會試天下貢士子五龍楼命國舅副首後威奇副該官提督炎郡公臣阮仲炎提調入侍行参從刑部右侍郎署吏部右侍郎兼國子監司業泗川侯臣潘仲藩知貢舉添差府僚知工番翰林院侍講臣阮惟宏添差府僚知戶番翰林院校理臣楊仲謙監試取四場合格范阮攸等十五名


庚子春殿試次日奉王上御府堂親策命入侍行参從兵部左侍郎署吏部左侍郎兼國子監祭酒蓮溪侯臣武綿掌卷特命


臣藩閱卷欽賜黎輝瓚范阮攸等並進士出身范貴適潘煇温等並同進士出身有差仍命冬官立石題名于太學詞臣撰文臣藩叩掌絲綸仰見皇帝與王上一德恭孚籲俊盛心掄材曠典預茲選者亦稱得人謹拜稽首恭紀其實用彰皇朝譽髦思皇之盛垂諸無窮臣謹記

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.