Bước tới nội dung

Biên dịch:Kỷ Sửu cửu nguyệt liên dạ phong vũ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Kỷ Sửu cửu nguyệt liên dạ phong vũ - 己丑九月連夜風雨  (1889) 
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Kỷ Sửu tức năm 1889
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

獨坐無聊
引滿不止又聞同邑
一老徂落
因感作云

江山風雨近重陽
貧病歸來酒後狂
聞道西鄰亡一老
不知此去是何鄉
死生尻脊真閒事
號泣笙簫枉斷腸
醉矣添杯又添醉
憑窗仰面看蒼蒼

Độc tọa vô liêu
Dẫn mãn bất chỉ hựu văn đồng ấp
Nhất lão tồ lạc
Nhân cảm tác vân

Giang sơn phong vũ cận trùng dương
Bần bệnh quy lai tửu hậu cuồng
Văn đạo tây lân vong nhất lão
Bất tri thử khứ thị hà hương
Tử sinh khào tích chân nhàn sự
Hào khấp sinh tiêu uổng đoạn trường
Túy hĩ thiêm bôi hựu thiêm túy
Bằng song ngưởng diện khán thương thương

Tháng chín năm Kỷ Sửu mưa gió liền mấy đêm
Ngồi một mình buồn chán, hồi lâu không thôi.
Lại nghe nói một người già vừa qua đời;
Nhân vậy cảm xúc mà viết rằng:

Gần ngày tiết trùng dương mưa gió khắp sông núi.
Trở về, sống trong cảnh nghèo và bệnh, sau nữa là say cuồng.
Nghe nói có một cụ già ở xóm tây vừa mất.
Không biết quê ở đâu mà chết như vậy?
Sống một đời rồi, chết thế, xương sống xương hông không còn phải gánh vác gì nữa.
Người ta kêu khóc, tấu nhạc buồn, đau xót cũng chỉ vô ích.
(ta) Say thôi, thêm chén lại thêm say!
Dựa vào song cửa, ngửa mặt nhìn trời xanh.

Ngồi một mình, buồn chán hồi lâu không thôi.
Lại nghe có một cụ già cùng ấp vừa qua đời.
Nhân vậy cảm xúc mà viết:

Gần tiết trùng dương mưa liên miên.
Trở về nghèo, bệnh, sau say cuồng.
Có cụ xóm tây nghe vừa mất,
Chẳng biết nơi nào là quê hương.
Sống chết, việc đời thôi lo nghĩ;
Khóc kêu, thương xót chẳng vấn vương.
Say rồi, thêm chén ta say tiếp,
Ngửa mặt nhìn trời, ghé song nương.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.