Không học vần Tây

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Không học vần Tây
của Trần Tế Xương

Mợ bảo vần Tây[1] chẳng khó gì !
Cho tiền đi học để chờ thi.
Thôi thôi lạy mợ "xanh căng" lạy.[2]
Mả tổ tôi không táng bút chì !

   
Chú thích

  1. Vần Tây : chữ quốc ngữ.
  2. Xanh căng : 50 (tiếng Pháp).