Khen 11 cháu dân quân gái thành phố Huế

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Khen 11 cháu dân quân gái thành phố Huế  (1968) 
của Hồ Chí Minh

Dõng dạc tay cầm khẩu súng trường
Khôn ngoan dàn trận khắp trong phường
Bác khen các cháu dân quân gái
Đánh giặc Hoa Kỳ phai nát xương

Tháng 3 năm 1968