Khen người Hàng Sắt

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Khen người Hàng Sắt
của Trần Tế Xương

Qua đình Hàng Sắt đến nhà ông,
Nhà tẻo tèo teo lại gác chồng,
Vành sắt chất lên như thể núi,
Lưỡi cày xếp đó để làm chông.
Khách năm ba kẻ bi bô nói,
Gái một vài cô ngấp nghé trông.
Có phải nhà thuê ông tậu quách
Ở đây gần chợ lại gần sông.