Khiêu vũ 1935

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

In trong tập Huế, Đẹp và Thơ.

Tặng Nguyễn Xuân Nghị

Bốn cặp xôn xao nhảy,
(Một cô nũng nịu cười)
Trẻ, già đông như hội
Đến xem gái tân thời.

Quanh phòng chen đứng chật
Nào phu lít, phu xe.
Nào thầy thông, thầy phán,
Mụ bán đậu, bán chè.

Miệng nhai trầu bỏm bẻm,
Bà lão vỗ vai chồng:
"Này ông, sao họ thích
"Chơi ngón lạ thế ông?"

Bác đồ sành xỏ ngọt
Giảng: "Thọ, thọ bất thân
Nghĩa nôm là trai gái
Phải ăn chung ngồi gần".

Dăm ba thằng mách qué
Dắt nhau ra sân ngoài,
Giang may mà nhảy nhót
Như nhưng cặp choi choi.

Trong phòng kèn máy rú.
Cô, cậu vẫn vin nhau
Tới, lui chẳng đúng dịp:
Khi chậm lại khi mau.

Dân ta, dân chủ cựu,
Thấy mới tất nhiên chê.
Xưa kia bao người nói:
"Hớt tóc để bợ Tây".

Này phong trào Khiêu vũ
Lan rộng khắp nơi nơi.
Lắm ông khè khà phán:
"Ôi! Phong hoá suy đồi!"