Khuê tình

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Khuê tình - 閨情
của Nguyễn Bỉnh Khiêm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

吟落西風陣陣吹
深閨兒女獨眠時
忽文寒氣侵簾幕
始覺人情有別離
去夢不辭沙塞遠
幽懷活動鼓鼙絲
無端點滴皆前雨
似有幽人語夜遲。

Ngâm lạc tây phong trận trận xuy,
Thâm khuê nhi nữ độc miên thì.
Hốt văn hàn khí xâm liên mạc,
Thủy giác nhân tình hữu biệt li.
Khứ mộng bất từ sa tái[1] viễn,
U hoài hoàn động cổ bề[2] ti.
Vô đoan điểm trích giai tiền vũ,
Trị hữu u nhân ngữ dạ trì.

   
Chú thích

  1. Sa tái: sa trường, biên tái (biên thùy)
  2. Cổ bề: tiếng trống trận