Khuyên người đời

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Khuyên người đời
của Nguyễn Công Trứ

Cho hay thiên-hạ khéo xem gương:
Hễ khó thời thôi mấy kẻ màng.
Miệng nói đã đành mua chuyện ghét;
Tay không chưa dễ ép người thương.
Khéo khôn ai cũng tranh phần được;
Trong sạch ta thời giữ mực thường.
Đi lại chẳng qua thời với mệnh,
Cũng đừng thắc mắc[1], chớ lo-lường.

   
Chú thích

  1. Thắc mắc: không yêu


Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.