Khuyến phu đãi thê

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Khuyến phu đãi thê (Khuyên chồng đối xử với vợ)
của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Sau ngày đã kể vợ tao khang,
Xin xót cùng nhau, hỡi thế thường !
Lỗi nhỏ, thứ cho, đừng sá giận,
Tình thân, nghĩ đến cũng nên thương...
Chi tuồng bòn của : no, liền phụ,
Mảng nỗi chê già, ghét lại ruồng !
Kìa kẻ sốt giàu...[1]
Chẳng hay nghĩa cả để đầu giường[2].

   
Chú thích

  1. Câu thiếu mấy chữ
  2. Dẫn chuyện "Ngô Khởi giết vợ cầu làm tướng", chê trách Ngô Khởi quên đạo phu thê - đầu giường mối của tam cương