Kiều mắc lận Sở Khanh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Kiều mắc lận Sở Khanh
của Chu Mạnh Trinh

Bài này trong "Thanh-tâm tài-nhân thi tập".

Những nghĩ chim lồng chắp cánh bay,
khi phận rủi tới hồi may.
Làng nho người cũng coi ra vẻ;
Tổ bợm ai ngờ mắc phải tay.
Hai chữ tin hồng trao gác nguyệt;
Một roi vó tếch đường mây.
Mẫu đơn vùi-vập cơn mưa gió,
Cái nợ yên-hoa khéo đọa đày.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1926, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.