Kiều tự tận, Tú Bà dỗ Kiều

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Kiều tự tận, Tú Bà dỗ Kiều
của Chu Mạnh Trinh

Sa chân đã trót xuống thuyền[1] buôn,
Cả giận xui nên muốn hết khôn.
Non nước chắc chi lời ước cũ.
Phong-trần liều với mũi dao con.
Hoa gieo dưới trướng hồn man-mác,
Gió thổi bên tai giọng ngọt ngon.
Cho biết tay già là tổ bợm,
Dù ai bóp bẹp cũng vê tròn.

   
Chú thích

  1. Ghe.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1926, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.