50%

Kinh Bảy Phép Bí Tích

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí Tích:

Thứ nhất là phép Rửa tội.
Thứ hai là phép Thêm sức.
Thứ ba là phép Mình Thánh Chúa.
Thứ bốn là phép Giải tội.
Thứ năm là phép Xức dầu thánh.
Thứ sáu là phép Truyền chức thánh.
Thứ bảy là phép Hôn phối.