50%

Kinh Cáo Mình

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót:
Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em,
khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.