50%

Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Lạy Nữ Vương gia đình Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa mẹ chúng con biết cậy trong ai. Đời chúng con gian nan khổ sở lắm. Gia đình chúng con long đong tối ngày nhưng có mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày. Mong ngày sau sung sướng cùng mẹ muôn đời trên Thiên Đàng. A-men.