Kinh Sáng Danh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Kinh Sáng Danh
của không rõ

La-tinh

Glória Patri
et Fílio
et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio,
et nunc et semper
et in sǽcula sæculórum. Amen.

Tiếng Việt

Sáng danh Ðức Chúa Cha
và Ðức Chúa Con
và Ðức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng
và bây giờ và hằng có,
và đời đời chẳng cùng. Amen