Kinh Trước Bữa Ăn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Kinh Trước Bữa Ăn
của Không rõ


Lạy Chúa, chúng con chúc tụng, tạ ơn Chúa là Ðấng Nhân lành giàu lòng xót thương. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho của ăn chúng con sắp dùng, do lòng rộng rãi Chúa ban, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.