Làm lẽ thứ tư

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Làm lẽ thứ tư
của Trần Tế Xương

Những trách có mình tính lẳng lơ,
Làm hai chẳng muốn, muốn làm tư!
Say đường buôn bán nên không lãi,
Tính chuyện trăng hoa phải mắc lừa.
Ấy bởi lầm về anh bợm gốc
Thôi đừng trách lẫn tại ông tơ
Lời này nhắn bảo người son phấn
Nghĩ mối sầu kia đã biết chưa?