Lân tẩu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lân tẩu
của Nguyễn Tư Giản
Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Lân tẩu
Lân tẩu nhàn ư ngã,
Vi nông bất xuất gia.
Bão tôn khiêu trụy quả,
Khu tử ủng tân ma.
Ốc tiểu đa thu vu,
Đình không bất nghệ hoa.
Cung quân vô khuyết sự,
Tòng vị thức quan nha.

Ông già hàng xóm
Ông già bên hàng xóm nhàn hơn ta
Làm nghề nông không ra khỏi nhà.
Bế cháu chọc quả cho rụng xuống,
Giục con vun bón cho vừng non.
Nhà hẹp mà thu được nhiều khoai môn,
Sân bỏ không chẳng hề trồng hoa.
Cung cấp việc quân không chút thiếu sót,
Từ trước đến giờ chưa hề biết đến quan nha.