Lê Thì Cử đối đáp Tào Thân (1)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

三韓見說景偏殊

鴨綠澄澄水色秋

知是江山詩思好

還將句法效蘇州

Tam Hàn kiến thuyết cảnh thiên thù

Áp Lục rừng rừng thủy sắc thu

Tri thị giang sơn thi tư hảo

Hoàn tương cú pháp hiệu Tô Châu