Lê Thì Cử đối đáp Tào Thân (2)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

馬辰遺俗古人殊

世代相移幾度秋

耨薩名官何意義

知君禮制異中州

Mã thần di tục cổ nhân thù

Thế đại tương di ki độ thu

Nậu tát danh quan hà ý nghĩa

Tri quân lễ chế dị trung châu