Lôi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Lôi - 雷
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống


大旱山嶽燋,
密雲復無雨。
南方瘴癘地,
罹此農事苦。
封內必舞雩,
峽中喧擊鼓。
真龍竟寂寞,
土梗空俯僂。
籲嗟公私病,
稅斂缺不補。
故老仰面啼,
瘡痍向誰數。
暴尪或前聞,
鞭巫非稽古。
請先偃甲兵,
處分聽人主。
萬邦但各業,
一物休盡取。
水旱其數然,
堯湯免親睹。
上天鑠金石,
群盜亂豺虎。
二者存一端,
愆陽不猶愈。
昨宵殷其雷,
風過齊萬弩。
復吹霾翳散,
虛覺神靈聚。
氣暍腸胃融,
汗滋衣裳汙。
吾衰尤拙計,
失望築場圃。

Lôi
Đại hạn sơn nhạc tiêu
Mật vân phục vô vũ
Nam phương chướng lệ địa
Ly thử nông sự khổ
Phong nội tất vũ vu
Giáp trung huyên kích cổ
Chân long cánh tịch mịch
Thổ ngạnh không phủ lũ
Dụ ta công tư bệnh
Thuế liễm khuyết bất bổ
Cố lão ngưỡng diện đề
Sang di hướng thuỳ số
Bạo uông hoặc tiền văn
Tiên vu phi kê cổ
Thỉnh tiên yển giáp binh
Xử phân thính nhân chủ
Vạn bang đãn các nghiệp
Nhất vật hưu tận thủ
Thuỷ hạn kỳ số nhiên
Nghiêu Thang miễn thân đổ
Thượng thiên thước kim thạch
Quần đạo loạn sài hổ
Nhị giả tồn nhất đoan
Khiên dương bất do dũ
Tạc tiêu ân kỳ lôi
Phong quá tề vạn nỗ
Phục xuy mai ế tán
Hư giác thần linh tụ
Khí yết trường vị dung
Hãn tư y thường ô
Ngô suy vưu chuyết kế
Thất vọng trúc trường phố

Sấm
Nắng to cháy cả núi rừng
Cơn mưa kéo đến, lại chừng không mưa
Miền nam lam chướng mịt mờ
Trời làm đại hạn cày bừa mất công
Vang đèo tiếng trống thì thùng
Lập đàn đảo vũ cả vùng đua nhau
Rồng thần xa vắng bấy lâu
Tượng sành, bụt đất, khẩn cầu không thiêng
Thuế sưu thiếu thốn lăn chiêng
Hại chung cả xứ chẳng riêng một nhà
Đau thương ai kẻ nghe ra
Nhìn trời cụ lão kêu la nghẹn ngào
Phơi gù, đánh cốt, sách nào
Giáo gươm xin trước xếp vào một nơi
Xử phân mặc cả Con Trời
Của đừng vét hết, dân thời nên thương
Xưa nay thuỷ, hạn sự thường
Vua Nghiêu đã trải, vua Thang cũng từng
Hai đằng còn lại một đằng
Một rằng trời đốt, hai rằng giặc pha
Vuốt hùm, răng sói tính ra
Chảy vàng, nổ đá chắc là còn hơn
Đêm qua tiếng sấm động ran
Muôn tên gió bắn từng cơn rào rào
Mây mù tan mất cớ sao
Các thần các thánh trông nào thấy chi
Ruột gan nung nấu nóng ghê
Áo quần như giặt đầm đìa mồ hôi
Thật già mà dại là tôi
Trồng vườn trồng được thôi thôi mong gì

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1974. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)