Lưu Nguyễn trở lại không gặp tiên nữ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lưu Nguyễn trở lại không gặp tiên nữ
của Lê Thánh Tông

Ngọc Chân[1] lại đến hỏi chưng[2] đây,
Rầy đã rêu rêu bụi bụi đầy.
Ca khúc rền rền cách núi,
Lành doành[3] văng vẳng khóa mây.
Thức cây chẳng phải xanh phen[4] nọ,
Điểm khói nào còn biếc bấy chầy.
Mặt nước hoa trôi lành lạnh đấy,
Người tiên mời rượu ở đâu rầy ?

   
Chú thích

  1. Ngọc Chân: Tên một nàng tiên, tương truyền là Dương Quý Phi
  2. Chưng: Với
  3. Lành doành: Nghĩa như làng xóm
  4. Phen: So với