50%

Lạc đường (Từ Diễn Đồng)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lạc đường
của Từ Diễn Đồng

Mặt trời đã gác quãng đường xa,
Lững thững non sông chửa đến nhà.
Muốn bước xa chân, toàn đất khách,
Hỏi thăm, lạ mặt những người ta.
Bóng cây nghiêng ngửa coi rầu rĩ,
Tiếng dế vo ve giọng thiết tha.
Ngoảnh lại thử xem trời đất tí,
Tối lâu, lâu cũng sáng dần ra.