Lại vịnh Hán Cao Tổ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lại vịnh Hán Cao Tổ
của Lê Thánh Tông

Một mình khi ẩn núi Mang, Đường,
Năm thức mây che[1] điềm đế vương.
Cuồn cuộn rồng bay ngàn Bái Ấp[2],
Đùng đùng hươu chạy bãi Hàm Dương[3].
Cất quân nhân nghĩa, yên đòi[4] chốn,
Lấy đức khoan hòa trị bốn phương
Choi chói[5] gây nên công nghiệp Hán,
Vì hay thâu đãi kẻ hiền lương.

   
Chú thích

  1. Năm thức mây che: Lã Trĩ (vợ Lưu Bang) nói với chồng: "Sở dĩ thiếp tìm đến được chỗ của chàng vì thiếp thấy nơi ấy có mây ngũ sắc"
  2. Bái Ấp: Lưu Bang đến đất Bái, được các phụ lão suy tôn làm Bái công. Bái công có khí sắc như rồng năm vẻ
  3. Hàm Dương: Kinh đô nhà Tần, "hươu chạy" ý nói Lưu Bang đánh đuổi quân Tần
  4. Đòi: Nhiều
  5. Choi chói: Rạng rỡ