Lại vịnh cảnh mùa hè

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lại vịnh cảnh mùa hè
của Lê Thánh Tông

Từ thuở Chu minh[1] chịu lệnh hè,
Thừa lương đình[2] viếng[3] sáng bằng the.
Ngày chầy[4], đêm kíp[5] sầu hồn bướm,
Lá rụng, hoa tàn động xác ve.
Ngoài cửa đùn đùn tan bóng trúc.
Công đường thay thảy phủ màn hòe.
Thi nhân khi ấy chi làm bạn ?
Một triện trầm hương[6] một chén chè.

   
Chú thích

  1. Chu minh: Chỉ mùa hè, mùa hè khí sắc đỏ (chu) và sáng sủa (minh)
  2. Thừa lương đình: Nhà hóng mát
  3. Viếng: Khách qua lại viếng thăm
  4. Chầy: Dài
  5. Kíp: Ngắn
  6. Triện trầm hương: Hương hình chữ triện làm bằng gỗ trầm thơm