Lại vịnh cảnh mùa xuân

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lại vịnh cảnh mùa xuân
của Lê Thánh Tông

Từ thuở Đông hoàng[1] chịu lấy quyền,
Thiều quang làm cảnh rạng xuân thiên.
Đường hoa chấp chới tin ong dạo,
Dặm liễu thung thăng sứ điệp[2] truyền.
Ả Ngụy, nàng Diêu[3] khoe đẹp đẽ,
Người thơ, khách rượu rộn mời khuyên.
Nam nhi kịp thuở trong khi ấy,
Diễu ngựa Trường Yên[4] mới phỉ nguyền.

   
Chú thích

  1. Đông hoàng: Cũng như Đông quân hay Đông đế: Tên hiệu vị thần coi công việc về mùa xuân
  2. Điệp: Bướm
  3. Ả Ngụy, nàng Diêu: "Ngụy tử, Diêu hoàng", chỉ hoa mẫu đơn, mẫu đơn hoa vàng là của họ Diêu, chỉ vua; mẫu đơn hoa đỏ là của họ Ngụy, chỉ hậu phi
  4. Trường Yên: Kinh đô