Lại vịnh nắng mùa hè

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lại vịnh nắng mùa hè
của Lê Thánh Tông

Mai gầy liễu guộc, cỏ le te,
Biết chạy làm sao khỏi nắng hè ?
Đậu lá, võ vàng con bươm bướm,
Ấp cây, gầy guộc cái ve ve.
Thốt[1] chi kẻ đã nằm trên gác,
Thương một người còn lội dưới khe.
Càng điểm mây mưa càng lõi lục[2],
Hay làm cho bõ khách màn the.

   
Chú thích

  1. Thốt: Nói
  2. Lõi lục: Rầy rà