Lại vịnh trăng non

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lại vịnh trăng non
của Lê Thánh Tông

Ngọc đúc mười phân vuỗn[1] chửa đầy,
Nửa vầng rầng rậng mé phương tây.
Bên loan Chức Nữ cài vòng lược[2],
Dấu cũ Khai nguyên bấm móng tay[3].
Cá ngỡ câu chìm xui bạn lánh,
Chim ngờ cung bắn bảo nhau bay[4].
Khi này tuy hãy còn rằng bé,
Có thuở vầng ra thiên hạ hay.

   
Chú thích

  1. Vuỗn: Vẫn
  2. Trăng khuyết như vòng lược cong, Chức Nữ lấy cài đầu
  3. Vầng trăng khuyết trông như dấu móng tay (khi ấn vào một vật mềm) của Đường Minh Hoàng hò hẹn với Dương Quý Phi lúc lên trời tìm nàng
  4. Trăng lưỡi liềm như cung treo làm chim sợ, như lưỡi câu dưới nước làm cá hãi