Lấy lẽ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lấy lẽ
của Trần Tế Xương

Cha kiếp sinh ra phận má hồng,
Khéo thay một nỗi lấy chung chồng.
Mười đêm chị giữ mười đêm cả,
Suốt tháng em nằm suốt tháng không.
Hầu hạ đã toan phần cát luỹ[1]
Nhặt khoan còn ỏm tiếng Hà Đông[2]
Ai về nhắn bảo đàn em nhé,
Có ế thì tu, chớ chớ chung.

   
Chú thích

  1. Cát lũy: dây leo, địa vị thấp hèn của người vợ lẽ.
  2. Tiếng Hà Đông: tức tiếng sư tử Hà Đông. "Sư tử Hà Đông" là một thành ngữ xuất xứ từ điển cố Trung Quốc, chỉ người phụ nữ ghen tuông quá quắt.