Lửa đò

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lửa đò  (1941) 
của Nguyễn Bính

Suốt trời không một điểm sao
Suốt trời mực ở nơi nào, loang ra.
Lửa đò chong cái giăng hoa
Mõ sông dục dục, canh gà te te.
Chừ đây bên nớ bên tê
Sương thu xuống, gió thu về bồng bênh
Đàn ai chùng đứt dây tình
Nổi lên một tiếng buồn tênh rồi chìm.

Huế 1941