Lữ ngụ An Nam

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

交趾殊風候,寒遲暖復催。
仲冬山果熟,正月野花開。
積雨生昏霧,輕霜下震雷。
故鄉踰萬里,客思倍從來。

Giao Chỉ thù phong hậu , hàn trì noãn phục thôi .
Trọng đông sơn quả thục , chính nguyệt dã hoa khai .
Tích vũ sinh hôn vụ , khinh sương hạ chấn lôi .
Cố hương du vạn lý , khách tư bội tòng lai .


Nguồn:


Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1925, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.