Liên tưởng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Liên tưởng  (1939) 
của Nam Trân

In trong tập Huế, Đẹp và Thơ.

Sai hẹn em chẳng đến
Để anh xuôi, ngược trông.
Trông em nào có thấy,
Chỉ thấy cặp chim hồng.

Chim hồng lững thững bay,
Bay thấp rồi bay cao,
Bốn cánh liền như chắp,
Thân mật đã xiết bao!

Thấy hồng! Không thấy Hồng.
Ai gặp Hồng bảo cho
Rằng: "Trông Hồng chẳng thấy,
"Tấc dạ rối tơ vò."