Màn hòe

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trời hè đằng đẵng thuở ngày chầy[1],
Rợp rợp màn hòe bóng mới xoay.
Chói chói hoa vàng đưa gió,
Đùn đùn tàn lục giương mây.
Trong nhà tể tướng: sum họp,
Ngoài cửa công hầu: chật vây.
Thêm có cầm ve[2] dặng dõi,
Khiến người hóng mát động niềm tây.

   
Chú thích

  1. Chầy: Dài
  2. Cầm ve: Đàn ve sầu