50%

Mãi dâng trọn hồn vui

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mãi dâng trọn hồn vui
của Phạm Hầu

Mãi dâng trọn hồn vui độ trước
Chưa đủ sao? Đời đòi hỏi thêm chi
Tai đờ nghe, mi trĩu nặng từ bi
Gió bốn hướng giằng co trong tử biệt
Tiếng rên xiết giờ tàn khi chấm hết
Cảnh thường xuyên tối sáng đổi thay màu
Tim nhói lên nức nở những Ban Đầu
Nhưng giờ cuối rơi rơi thầm tuyệt vọng!
Hay đời hỏi thịt êm và tuỷ nóng?
Tôi xin nằm yên ổn cả chân tay.
Nắng có lên, không mượn rợp cây bày,
Mưa có xuống, thêm băng hàn chút nữa.
Trong đày ải mình trần tê khói lửa
Tiệc chim bằng rỉa rói một lòng đơn.
Nếu tôi đau mà người nhẹ căm hờn,
Chắc qua núi vui lay ngàn đoá mộng...
Muôn miệng thắm tươi, nụ cười hé rộng,
Muôn chân tay lay động khúc quân thiều,
Nếu tôi đau mà người vẫn tin yêu?
Trang sách nhỏ nâng niu hồn xứ lạ,
Trên đệm thuý, hoa nô liều áp má,
Đôi bạn đời tay dính nhựa A Giao!
Nếu tôi đau! Trời đẹp! Nếu tôi đau
Mà muôn đời mưa nắng hiểu lòng nhau.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)