Mô đun:Wikibase

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu mô đun[tạo]
-- Module:Wikibase
local p = {}

-- Return the item ID of the item linked to the current page.
function p.id(frame)
	if not mw.wikibase then
		return "no mw.wikibase"
	end

	entity = mw.wikibase.getEntityObject()

	if entity == nil then
		return "no entity"
	end

	return entity.id
end

-- Return the label of a given data item.
function p.label(frame)
	if frame.args[1] == nil then
		entity = mw.wikibase.getEntityObject()
		if not entity then return nil end

		id = entity.id
	else
		id = frame.args[1]
	end

	return mw.wikibase.label( id )
end

-- Return the local page about a given data item.
function p.page(frame)
	if frame.args[1] == nil then
		entity = mw.wikibase.getEntityObject()
		if not entity then return nil end

		id = entity.id
	else
		id = frame.args[1]
	end

	return mw.wikibase.sitelink( id )
end

return p