Mùa thu đi chơi thuyền

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Mùa thu đi chơi thuyền
của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bài trong Bạch Vân quốc ngữ thi.


Nước xuôi, nước ngược, sóng dâng triều ;
Thuyền khách chơi thu, nọ phải dìu.
Chèo vượt bóng trăng nhân lúc hứng ;
Buồm giong ngọn gió mặc cơn siêu.
Phơ-phơ đầu bạc ông câu cá,
Leo-lẻo dòng xanh con mắt mèo.
Le vịt cùng ta như có ý,
Đến đâu thời cũng thấy đi theo.


PD-icon.svg Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1923, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.