Mùa thu đi chơi thuyền dưới trăng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mùa thu đi chơi thuyền dưới trăng
của Khuyết danh

Xinh thay tiết thu-thiên quang-cảnh,
Khi lạc-hà[1] giãi bóng tà-dương[2]!
Một con thuyền[3] cạy bát[4] bên giang,
Thu-thủy cộng tràng-thiên nhất sắc[5].
Vầng ngọc-thỏ[6] in sông vằng-vặc,
Giữa giang-tâm bóng lộn mấy từng!
Trên một trăng, dưới một trăng,
Xui lòng kẻ hữu-tình ngao-ngán.
Thùy bả kim bôi phân lưỡng đoạn,
    誰 把 金 杯 分 兩 段
Bán trầm thủy để bán thiên thai[7].
    半 沉 水 底 半 天 台
Vầng trăng ai sẻ làm hai,
Nửa in dưới nước nửa cài trên không?
Nước mây thăm thẳm một dòng.

   
Chú thích

  1. Lạc hà là đám mây có bóng mặt trời buổi chiều chiếu vào thành sắc vàng ánh.
  2. Tà-dương là mặt trời xế chiều.
  3. Ghe.
  4. Tiếng nhà thuyền: cạy: lái ra; bát: lái vào.
  5. 秋 水 共 長 天 一 色: nước mùa thu cùng một mầu với trời rộng.
  6. Là mặt trăng.
  7. Nghĩa là: ai cầm chén vàng chia hai đoạn, nửa chìm đáy nước nửa lưng trời. (Chén vàng là mặt trăng). Hai câu thơ chữ này tác-giả đã dịch ở hai câu dưới.


Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)