50%

Mắng những kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mắng những kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt
của Trần Ngọc Lầu

Thể thơ: Thất ngôn bát cú

 
Cái giọng đôi ba thiếp đã từng,
Trách ai vẽ bướm ghẹo hoa xuân.
Thử lòng ả Trác, ai kìa chớ,
Kháng diện chàng Tương, thiếp bảo đừng.
Rờ vảy hàm rồng, khen lớn mật,
Cắp non nhảy biển, giẫm quen chân.
Làm thinh chẳng nói cho là ngộ,
Nói lại e mang tiếng sẽ sừng.

   
Chú thích