Mừng Đại hội những người sản xuất trẻ thủ đô

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mừng Đại hội những người sản xuất trẻ thủ đô  (1959) 
của Hồ Chí Minh

Rút trong bài viết Chào mừng Đại hội những người sản xuất trẻ Thủ đô, đăng trên báo Nhân dân, số 2056, ngày 2-11-1959.

Bác thân ái chúc các cháu
Mạnh khoẻ, vui vẻ
Đoàn kết chặt chẽ
Luôn luôn thi đua
Đưa cả tinh thần và lực lượng của tuổi trẻ
Vươn lên hàng đầu
Trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa.