Mỵ Châu, Trọng Thủy (Vân thê)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

   Một đôi kẻ Việt người Tần,
Nửa phần ân ái, nửa phần oán thương.
      Vuốt rùa chàng đổi máy,
      Lông ngỗng thiếp đưa đường.
         Thề nguyền phu phụ,
            Lòng nhi-nữ,
            Việc quân-vương.
   Duyên nọ tình kia dở dở dang,
         Nệm gấm vó câu,
         Trăm năm giọt lệ.
         Ngọc trai nước giếng,
         Ngàn thu khói nhang.