Mỹ Tho tức cảnh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mỹ Tho tức cảnh
của Học Lạc

Trên Sài Gòn dưới Mỹ Tho,
Đâu đâu phong cảnh cũng nhường cho.
Lớn ròng chung rạch, chia đôi ngã,
Cũ mới phân nhau cũng một đò.
Phố cất vẽ vời xanh tựa lục,
Buồm dong lên xuống trắng như cò.
Đắc tình trạo tử[1] nên mưa nắng,
Dắn dỏi[2] đua nhau tiếng hát đò.

   
Chú thích

  1. Trạo tử: chỉ người chèo đò (trạo: mái chèo).
  2. Dắn dỏi hay dắng dỏi: lanh lảnh. Thí dụ: Tiếng ve dắng dỏi kêu sầu (lời ca Huế).