Mai (Trần Nhân Tông)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Mai - 梅
của Trần Nhân Tông


Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

鐵膽石肝凌曉雪,
素裙練帨迓東風。
人間儉素漢文帝,
天下英雄唐太宗。

Thiết đảm, thạch can lăng hiểu tuyết,
Tố quần, luyện thế nhạ đông phong.
Nhân gian kiệm tố Hán Văn Đế,
Thiên hạ anh hùng Đường Thái Tông.

Gan dạ sắt đá vượt lên tuyết buổi sáng,
Quần lụa mộc, khăn lụa trắng đón gió đông.
Như Hán Văn Đế là người tiết kiệm, mộc mạc trong nhân gian,
Và Đường Thái Tông là bậc anh hùng trong thiên hạ.