Này đây lời ngọc song song

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Này đây lời ngọc song song
của Hàn Mặc Tử

Này đây lời ngọc song song,
Xin dâng muôn sóng tơ đồng vơi vơi.
Xin dâng này máu đang tươi,
Này đây nước mắt, giọng cười theo nhau.
Mới hay phong vị nhiệm mầu,
Môi chưa nhắp cạn mạch sầu đã tuôn.
Địch ơi! Lệ có nguồn,
Hãy chia bớt nửa nỗi buồn sang tôi.
Hôm nay trời lửng lơ trời,
Giòng sông ánh sáng sẽ trôi hoa vàng.
Tôi ngồi ở bến Hàn Giang,
Khóc thôi mây nước bàng hoàng suốt đêm.