Nói tiên tri

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nói tiên tri
của Hàn Mặc Tử

Ta muốn làm quen phong vị mới
Sao người tưởng tượng nói tiên tri
Chơi cho rất mực tài hoa ấy
Để thấu tai người áo cổ y.

Bao giờ lời hát tan ra nhụy,
Mới biết duyên ngầm ở Quý Phi
Bao giờ ai hóng hơi hương báu
Ngoài cõi tâm tư sẽ lỗi nghi...

Chắc đâu đi lụy cho nhơn quả
Thôi cứ say mềm với nữ nhi
Đời không có ngọc trong pho sách
E chết khôi nguyên ở Phượng Trì.

Không, không trách Chúa mê nhan sắc
Quên màu trang điểm ở Kinh Thi
Có tôi vô sự trong thiên hạ
Cưới hết thuyền quyên tuổi dậy thì

Tương tư ai thiếu bao nhiêu lệ?
Cứ khóc cho hoàn mộng biệt ly.