Nông

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Trải qua nắng hạ lúc mưa thu,
Cày-cấy ghe phen sức dãi-dầu.
Ấm-lạnh trọn bề vài đám ruộng,
Làm-ăn giữ bổn[1] mấy con trâu.
Chuyên nghề Hậu Tắc[2] nhà hằng đủ,
Giỏi việc Mân-phong[3] nước chẳng sầu.
Nhờ gặp mùa-màng trời đất thuận,
Cứ trăm giống thóc một tay thâu.

   
Chú thích

  1. Bổn hay bản: vốn; cái gì thuộc về mình.
  2. Hậu Tắc: Con vua Đế Cốc ở Trung-quốc, thời thượng-cổ làm thủy-tổ nhà canh-nông.
  3. Một thơ trong kinh thi, nói về sự làm ruộng.