Nông dân đoàn kết

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nông dân đoàn kết  (1956) 
của Hồ Chí Minh

Đăng trên báo Nhân dân, số 744, ngày 17-3-1956.

Nông dân đoàn kết, cả nước một nhà,
Đủ cả dân tộc, đủ cả trẻ già;
Ai cũng cố gắng thi đua tăng gia,
Kế hoạch nông nghiệp chắc là thành công.