Núi Ngọc Nữ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Trấn nam minh[1] nẻo thuở xưa,
Xuân thu đã mấy, có chồng chưa[2] ?
Dồi thức bạc khi sương rụng,
Thoảng mùi hoa thuở gió đưa,
Gương mượn trăng soi, mầu lại tỏ,
Tóc khoe mây vén, nhặt thì thưa.
Dấu thiêng lượng rộng kiền khôn gộp,
Ngọc đá bao nhiêu chứa chẳng từ.

   
Chú thích

  1. Nam minh: Biển Nam
  2. Câu này nhái thơ Nguyễn Trãi bỡn Nguyễn Thị Lộ